Joakim Aglo Xrwlya3rprs Unsplash (1)

VÅRA TJÄNSTER

Vad erbjuder vi?

Vi på Build Sweden är specialiserade på bygg- och projektledning inom samhällsbyggnad och infrastruktursektorn.

Vi har mångårig erfarenhet av att leda och driva olika byggprojekt – från små till större och mer komplexa exploateringsprojekt. Våra konsulter har gedigna utbildningar och flera års erfarenhet i bagaget. Dessutom har vi ett stort nätverk av underkonsulter som gör oss ännu vassare.

Förutom vår expertis inom bygg- och projektledning erbjuder vi även andra tjänster som exempelvis projektering och projektadministratörer. 

Philip Myrtorp Hm0cptdtx W Unsplash

Våra kompetenser

Byggledning

Byggledningens huvuduppgift är att ansvara för genomförandet av ett byggprojekt. Våra byggledare organiserar, planerar, samordnar och styr byggprocessen.

Projektledning

Projektledaren har en övergripande kontroll och ett ansvar för hela byggprocessen, från projektets planeringsfas till genomförande och avslut. Våra projektledare ser till att projektet genomförs till rätt kvalité, rätt kostnad och tidsram.

Projekteringsledning

Projekteringsledarens uppgift är att ta fram tidplaner, rutiner, kontrollplaner och andra styrande dokument. De ansvarar för att ta fram underlag för upphandling av entreprenörer och samordnar kontakten emellan de olika aktörerna.

Projektingenjör

Som projektingenjör har du ansvar för att tillsammans med projektledaren och platschefen säkerställa att projektet är lönsamt med hög produktivitet och god kvalitet.

Som kund hos Build Sweden erbjuder vi dig bygg- och projektledare som alltid ser till både er och projektets bästa. Vi tar ansvar för att hela byggprocessen genomförs till rätt kostnad, rätt tid och rätt kvalitet, från början till slut.

Martin Lövström, VD

 

 

 

Ett urval av våra projekt

Urban Axel Vy

Kista äng

Etapp Brofastet Flygbild 2021 (1)

Brofästet, Norra Djurgårdsstaden

Todd Trapani I5mxob3g Tw Unsplash

Trafikverket, Ledningsomläggning

Karneolen Gatuvy

Sundbybergs stad

Byggledning

Byggledningens huvuduppgift är att ansvara för genomförandet av ett byggprojekt. Våra byggledare organiserar, planerar, samordnar och styr byggprocessen.

Byggledarna säkerställer också att kontraktsmässiga krav mellan byggherren och entreprenören gällande ekonomi, tid, kvalité, miljö och att arbetsmiljö efterlevs.

De följer upp ekonomin med prognoser och avstämningar i projektekonomin för att slutligen besiktiga objektet.

 

  

 

Priscilla Du Preez Nnmba7y1ymk Unsplash

Projektledning

Projektledaren har en övergripande kontroll och ett ansvar för hela byggprocessen, från projektets planeringsfas till genomförande och avslut. Våra projektledare ser till att projektet genomförs till rätt kvalité, och inom fastställd kostnad och tidsram.

Projektledarna hjälper också till att samordna kontakten mellan entreprenörer, projektörer, myndigheter, hyresgäster och kunder till ekonomistyrning och upphandlingar.

Våra projektledare har dessutom en god kommunikationsförmåga samt att vi samarbetar nära våra beställare för att ge dig som kund bästa resultat. Vi lägger alltid extra fokus i projektets tidiga skede, för att lättare identifiera potentiella möjligheter och risker.

Byggnad 2

Projekteringsledning

Projekteringsledarens uppgift är att ta fram tidplaner, rutiner, kontrollplaner och andra styrande dokument som behövs för projekteringen. De ansvarar för att ta fram underlag för upphandling av entreprenörer och samordnar kontakten emellan upphandlare, projektledaren och produktionsledaren.

Vidare ansvarar de för granskningen av de tekniska handlingarna och följer upp kostnader och de ekonomiskt uppställda målen.

Sven Mieke Fter0e2bzko Unsplash

Projektadministration

Som projektingenjör har du ansvar för att tillsammans med projektledaren och platschefen säkerställa att projektet är lönsamt med hög produktivitet och god kvalitet.

Våra projektingenjörer har ett stort kundfokus vilket bland annat innebär att vara lyhörd inför kundens önskemål. Rollen som projektingenjör innebär också att de arbetar med riskinventeringar för att skapa en säker arbetsplats. Vidare arbetar en projektingenjör med allt från administration, inköp, tidsplanering och ekonomistyrning.

Trent Erwin Uga3xvi3ska Unsplash
Hero Stockholm

Vi vill se mer av dig, kom över på en kaffe