159322994 3736027076474755 5648886854828727948 N

SUNDBYBERGS STAD

Sundbybergs stad

Sundbybergs stad är en snabbväxande kommun i Stockholmsregionen. Staden
är mycket attraktiv för boende och företagande tack vare sitt läge.

I Sundbyberg finns ett varierat utbud av kultur, shopping, restauranger och
fritidsaktiviteter. Samtidigt är det nära till naturområden och goda
kommunikationer.

Drygt 2300 personer arbetar inom stadens olika verksamhetsområden. 

C Sumpan041tornettag Fredrik Hjerling A5

Vår roll i projektet

Uppdraget innebär byggledning för Ursviks västra delar som Stora Ursvik och Tvärbanans Kistagren, både under planerings- och projekteringsskedet samt genomförandeskedet.Beställare: Sundbybergs stad

Status: Projektet är pågående

 

DJI 0551
Hero Stockholm

Vi vill se mer av dig, kom över på en kaffe