Mike Walter Ejovqtanoxs Unsplash

PROJEKT MLC

Norra Djurgårdsstaden

Masslogistikcentrum

I Stockholm ligger Miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden, som är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Norra Djurgårdsstaden är ett av stadens utpekade hållbarhetsprofilområden.

Ett av miljömålen är att ett logistikcentrum ska upprättas, för mer hållbara transporter. Tanken är att minska transportflödet, öka fyllnadsgraden, öka framkomligheten, samdistribution med miljöeffektiva hybridfordon och gemensam avfallshantering.

Vår roll i uppdraget omfattade byggledning av ett Masslogistikcenter.

 

Beställare: Stockholms stad, Exploateringskontoret

Entreprenadkostnad: 40 miljoner kr

Status: Projektet är avslutat

Jonny Caspari 1Je5j4an2ri Unsplash
Hero Stockholm

Vi vill se mer av dig, kom över på en kaffe