Todd Trapani I5mxob3g Tw Unsplash

MÄLARBANAN

Ledningsomläggning Trafikverket

Projekt Mälarbanan - Ledningsomläggningar

Trafikverkets projekt Mälarbanan innebär att järnvägen byggs ut från två till fyra spår på en 20 km lång sträcka mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholms län. Pendeltågen får egna spår i mitten och fjärrtåg och andra tåg kan köra om på de yttre spåren. Det gör att fler tåg kan gå, att resenärerna får fler avgångar att välja på och att ankomsttiderna blir säkrare.

Build Sweden är med och sköter byggledningen för ledningsomläggningen för tillfälliga spår och för permanenta anläggningar. Ledningsomläggningarna gäller också tillfälliga trafikåtgärder och diverse markarbeten utanför järnvägsområdet. En stor utmaning då sträckan sker rakt genom trafiken i Sundbybergs centrum med lokaltrafik, tunnelbana, pendeltåg, godstransporter, tät biltrafik, cyklister och gående.

Rent konkret gäller det samtliga ledningar som finns i marken; vatten och avlopp, fjärrvärme, el, gas, opto, tele, trafiksignaler och belysning.

 

Beställare: Trafikverket

Status: Projektet är pågående

Billy Freeman Nkxb5ab ONY Unsplash
Hero Stockholm

Vi vill se mer av dig, kom över på en kaffe