Tenstaterrassen Oversikt

TENSTATERASSEN

Tensta

Projekt Tenstaterassen

På Tenstaterrassen planeras cirka 390 lägenheter, varav cirka 300 bostadsrätter, samt ett vårdboende med drygt 70 lägenheter. Vid E18:s två tunnelmynningar placeras parkeringshus som även utgör bullerskydd mot E18. I förslaget ingår hyresrätter, bostadsrätter och ett vårdboende.

Nya gator byggs för att koppla ihop Tenstaterrassen med övriga Tensta och tack vare nya gång- och cykelvägar blir det möjligt att komma direkt från Tensta ut på Järvafältet. Överdäckningen ska också fungera som en ljudbarriär för trafikbullret.

Överdäckningarna i Tensta och Rinkeby är en del i Vision Järva 2030, Stockholms stads långsiktiga satsning för att förbättra villkoren för de boende i stadsdelarna runt Järvafältet. 

(Illustration: ÅWL Arkitekter)

Tenstaterrassen Mittdel

Vår roll i uppdraget

Build Sweden har hand om byggledningen i projektet Tenstaterassen. 

 

Beställare: Stockholms stad, Exploateringskontoret

Entreprenadkostnad: 100 miljoner kr

Status: Projektet är pågående

 

(Illustration: ÅWL Arkitekter)

Tenstaterrassen Tunnel
Hero Stockholm

Vi vill se mer av dig, kom över på en kaffe