Nynaeshamn272 70683

TELIVÄGEN

Nynäshamn kommun

Projekt Telivägen

Nynäshamns kommun har tillsammans med Trafikverket valt att ändra den nuvarande trafiklösningen på Riksväg 73/Telivägen, från en trevägskorsning till en cirkulationsplats. Detta gör man för att öka trafiksäkerheten på vägen då det är kommunens viktigaste och mest trafikerade vägsträcka.

I projektet tillkommer även en gång- och cykelbana som korsar Riksväg 73,  denna skall leda gång- och cykeltrafikanter mellan hamnområdet och de centrala delarna av Nynäshamn.

 

 

Lucas Miguel Sdmukn6kkaa Unsplash

Vår roll i projektet

Build Sweden ansvarar för byggledningen och samordningen i uppdraget.  Arbetet innebär stora trafikomläggningar i Nynäshamns viktigaste och mest trafikerade väg,

Uppdraget innebär förutom samordning också spontning intill Riksväg 73, grundläggningsarbeten, betongarbeten, ledningsarbeten, olika typer av väguppbyggnader, kantsten- samt markstensarbeten, grönytor och trädplanteringar, utsmyckning av cirkulationsplats i form av ett konstverk, konstbelysning samt belysningsarbeten för både väg-, gång-och cykeltrafikanter.

 

Beställare: Nynäshamn kommun

Status: Projektet är pågående

Troy Mortier Eky6 9W Iqy Unsplash
Hero Stockholm

Vi vill se mer av dig, kom över på en kaffe