Rodion Kutsaev Vj3fwc7ws2e Unsplash

SVENSKA KRAFTNÄT

Svenska Kraftnät – Luftledning

Svenska Kraftnät planerar en ny luftledning mellan Ekhyddan och Nybro för att förstärka stamnätet för el i sydöstra Sverige. Det behövs eftersom mer el kommer att transporteras genom regionen framöver. 

Stamnätet behöver förstärkas för att minska risken för strömavbrott. För att klara den ökade belastningen från de nya förbindelserna behöver stamnätet kring Nybro förstärkas med en ny ledning. Med ledningen kan elen ta andra vägar om det blir ett fel någonstans i stamnätet. Därigenom minskar risken för att det regionala elnätet överbelastas och leder till stora strömavbrott i området.

För att förstärka stamnätet planerar Svenska Kraftnät att bygga en luftburen ledning i sydöstra Sverige. Luftledningen ska gå mellan Ekhyddan i Oskarshamns kommun och Nybro i Nybro kommun – en sträcka på omkring 90 km. I dagsläget planeras den nya ledningen tas i drift år 2023.

Vår roll i uppdraget omfattar projektstöd avseende tidsplanering och riskhantering.

 

Beställare: Trafikverket

Status: Projektet är avslutat

Thomas Despeyroux Dh5pua2pwry Unsplash
Hero Stockholm

Vi vill se mer av dig, kom över på en kaffe