John Salvino Jo6l39pg4a0 Unsplash

SVENSKA BOSTÄDER

Svenska Bostäder

Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad och är ett utav Sveriges största bostadsbolag med ca 26 000 lägenheter. 

Uppdraget bestod  av byggledning för flertalet om- och nybyggnadsentreprenader samt ett stort antal gårdsombyggnader. Arbetet skedde i nära samarbete med projektledare, trädgårdssamordnare, landskapsarkitekter och fastighetsingenjörer.

 

Beställare: Svenska Bostäder

Status: Projektet är avslutat

Scott Webb P Wlk8c3v4k Unsplash (1) (1)
Hero Stockholm

Vi vill se mer av dig, kom över på en kaffe