01 2048 (1)

SPORTHOTELLET

Kista

Projekt Sporthotellet

Mellan E4:n och Torshamnsgatan i Kista planeras en ny idrottsanläggning, integrerad med hotell, kontor, butiker och cirka 600 bostäder.

Detaljplanen syftar också till att möjliggöra två höghus innehållande bostäder och hotell/kontor som kommer att bli nya inslag i Kistas stadsbild. Detaljplanen möjliggör ett område med idrottshallar, bostäder, hotell, kontor, parkeringshus, verksamhetslokaler, ett torg och en park vilket tillsammans bygger en levande stadsmiljö för boende och besökare i stadsdelen Kista..

Detaljplanen bidrar även till en ökad social hållbarhet och integration genom att tillskapa kvalitativa offentliga miljöer och funktioner.

 

Vy från korsningen Torshamnsgatan/lokalgatan mot öst.

(Bild: Wingårdhs arkitekter)

03 2048 (1)

Vår roll i projektet

Build Sweden har rollen som byggledare för stadens entreprenader.

 

 

Beställare: Stockholms stad, Exploateringskontoret

Status: Pågående

 

00 2048

Kvarterets entré mot nordväst.

(Bild: Wingårdhs arkitekter)

04 2048

Vy från kvarterets norra hörn.

(Bild: Wingårdhs arkitekter)

06 2048
Hero Stockholm

Vi vill se mer av dig, kom över på en kaffe