Sopsug I Brofastet

SOPSUG

Norra Djurgårdsstaden

Projekt sopsug i Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett miljöprofilområde. Här planeras och införs avfallslösningar för att bidra till en hållbar livsstil. Det ska vara lätt att sortera samtidigt som buller och transporter ska minskas. I Norra Djurgårdsstaden har Stockholms stad tagit steget längre mot framtidens avfallshantering, med nya innovativa lösningar och miljöeffektiva system.

Det finns flera fördelar med att transportera avfallet under marken. Dels minskar antalet tunga fordon intill bostadsområden vilket innebär att buller, avgaser och olycksrisken minskar. Dels minskar risken med skadedjur och insekter samt att sopsugen inte heller släpper ifrån sig dålig lukt.

I området finns sopsug med nedkast intill fastigheterna. Nedkasten är färgmarkerade; grått för restavfall, blått för tidningar och gult för plastförpackningar. Papperskorgar i parker och på gator i området är också anslutna till samma system.

Sopsugspapperskorgar I Kv Kosterhavet Etapp Vstra 49418181888 O

Vår roll i projektet

Build Sweden har sedan 2014 och pågående hand om projektorganisationen för sopsugsutbyggnaden i Norra Djurgårdsstaden.

Projektet omfattar en ny sopsugsterminal, som färdigställdes 2016. Projektet inkluderar även utbyggnaden av ledningsnätet med ca 100 papperskorgar.

Uppdraget omfattar projektledning, projektering och byggledning för utförandet.

 

Beställare: Stockholms stad, Exploateringskontoret

Status: Projektet är pågående

Sopsug I Etapp Vastra 01

Sopsugsterminal

Sopsugsterminalen 04

Självtömmande papperskorgar

Sjlvtmmande Papperskorg Etapp Norra 1 20558031382 O
Hero Stockholm

Vi vill se mer av dig, kom över på en kaffe