Nikola Johnny Mirkovic Hv7ia Yver0 Unsplash

SNÖSÄTRA

Rågsveds Naturreservat

Projekt Snösätra

I naturreservatet i Rågsved ingår marken där den södra delen av Snösätra industriområde ligger. Byggnader i området har rivits och marken har sanerats för att återställa marken till naturmark.

Build Swedens roll i uppdraget omfattade byggledning av en rivningsentreprenad.

 

Beställare: Stockholms stad, Exploateringskontoret

Entreprenadkostnad: 15 miljoner kr

Status: Projektet är pågående

Ragsved Industriomrade G5q0865

Snösätra som kulturplats

Stockholms stad vill bidra till en fortsatt utveckling av Snösätra som kulturplats vid Rågsveds naturreservat. Staden anordnar därmed ibland en popup-kulturplats med dans, musik, marknad, gatukonst och mycket mer på kulturplatsen. 

Varje dag går det även att besöka en gatukonstutställning eller själv testa att måla på anvisade väggar.

Nikola Johnny Mirkovic I Dopxjgrxy Unsplash
Hero Stockholm

Vi vill se mer av dig, kom över på en kaffe