Roslags4

ROSLAGS-NÄSBY

Täby kommun

Projekt Roslags-Näsby

Täby kommun står inför ett expansivt skede i sin utveckling och det övergripande målet är att utveckla kommunen till att bli en stark del av Stockholmsregionen med Täby centrum – Arninge som en ny regional stadskärna. Täby kommun driver bebyggelseutveckling tillsammans med en långsiktig utveckling av kollektivtrafiken.

Ett av kommunens stora utbyggnationsprojektet är Roslags-Näsby, en ny hållbar stadsdel. Projektet omfattar byggnation av ca 1500 lägenheter, förskola, skola, äldreboende, verksamhetslokaler mm. 

 

Roslags2

Vår roll i projektet

Build Sweden har rollen som entreprenadsamordnare.

I befattningen som entreprenadsamordnare ingår att ta ägarskap för tilldelade områden av uppdraget, driva och leverera i enlighet med uppsatta mål, ingångna avtal, styrande lagar, föreskrifter och handlingar. Entreprenadsamordnaren rapporterar till projektledaren, samarbetar med projektgruppen, byggherrar, upphandlade entreprenörer och samarbetspartners samt myndighetskontakt.

 

Beställare: Täby kommun

Status: Projektet är pågående

Roslags1
Hero Stockholm

Vi vill se mer av dig, kom över på en kaffe