Packrummet Visionsbild 3

PACKRUMMET

Årstaberg

Projekt Packrummet

I det gamla industriområdet vid Årstabergs station växer ett nytt bostadsområde fram.  Stockholms stad och SVEAB utför lednings- och gatuarbeten och anlägger en ny kvarterspark centralt i området. 

Projekt Packrummet omfattar cirka 1000 bostäder, tre förskolor och en grundskola. En ny kvarterspark anläggs och den befintliga parken rustas upp. Projektet omfattar skolbyggnader som byggs av SISAB samt tre bostadshus. Stockholms stad anlägger även en ny gata vid de nya bostadshusen.

 

 

Packrummet Visionsbild 2

Vår roll i projektet

Build Sweden verkade som byggledare i projektet Packrummet. Entreprenaden omfattade ledningar och arbetsgator samt park.

 

 

Beställare: Stockholms stad, Exploateringskontoret

Entreprenadkostnad: 50 miljoner kr

Status: Projektet är avslutat

Packrummet Visionsbild 4

(Illustration: Nyréns Arkitektkontor)

Planforslag Packrummet
Hero Stockholm

Vi vill se mer av dig, kom över på en kaffe