Johan Ericsson R8atti Quqm Unsplash

ÖSTERÅKER KOMMUN

Österåker kommun

Österåker är en skärgårdskommun i den nordöstra delen av Stockholms län. I kommunen bor 43 000 personer och under sommartid fördubblas befolkningen genom fritidsboende och besökare.

Med en befolkningsutveckling över genomsnittet behövs det planeras för ny bebyggelse. Just nu koncentreras nya projekt och ny bebyggelse till centralorten Åkersbergas tätort. Österåkers vision är att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun.

Uppdraget gällde projektledning till väg- och trafikenheten. Build Sweden verkade som  projektledare för ett flertal olika anläggningsprojekt i olika skeden. Från granskande av detaljplaner till genomförandefasen.

 

Beställare: Österåker kommun

Billy Freeman Nkxb5ab ONY Unsplash (1)
Hero Stockholm

Vi vill se mer av dig, kom över på en kaffe