Barkarby Norra Entren (1)

NORRA ENTRÉN

Barkarbystation - Mälarbanan

Norra Entrén - Barkarbystation

Trafikverkets projekt Mälarbanan innebär att järnvägen byggs ut från två till fyra spår på en 20 km lång sträcka mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholms län. Pendeltågen får egna spår i mitten och fjärrtåg och andra tåg kan köra om på de yttre spåren.

I och med Mälarbanan möjliggörs nu Barkarby som en stor och viktig knutpunkt för kollektivtrafikresenärer där den nya stationsbyggnaden Norra Entrén, på 4000 kvm, sammanbinder regionaltåg, pendeltåg, tunnelbana och buss.

 

(Visionsbild: White Arkitekter)

Barkaby Norraentren

Vår roll i projektet

Byggledare för Norra Entrén i Barkarby åt Trafikverket, ny stationsbyggnad på 4000 kvm samt installations- och logistiksamordnare i projektet.

 

(Visionsbild: White Arkitekter)

 

 

Beställare: Trafikverket

Entreprenadkostnad: 400 miljoner kr

Status: Pågående

 

Barkarby4 0
Hero Stockholm

Vi vill se mer av dig, kom över på en kaffe