Etapp Norra 2 Kvarteret Stora Sjfallet 51019444967 O

NORRA 2

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden

I Stockholm ligger Miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden, området sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder och är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden.

Totalt planeras för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Norra Djurgårdsstaden är ett av stadens utpekade hållbarhetsprofilområden.

Lekplats Etapp Norra 2 35921345653 O

Vår roll i projekt Norra 2

Build Sweden har under flertalet år verkat som byggledare i ett stort antal projekt i Norra Djurgårdsstaden. Inom detaljplanen Norra 2 verkade Build Sweden som byggledare för påldäck, arbetsgator och ledningar. Projektet krävde bland annat samordning av 9 byggherrar som totalt byggde 600 lägenheter fördelat på tre kvarter.

Build Sweden hade även hand om byggledningen gällande all finplanering inom detaljplan Norra 2. Projektet omfattade bland annat finplanering av gator och parker med beläggningar, trädplanteringar, murar, bro, bryggor och terrasser.

 

Beställare: Stockholms stad, Exploateringskontoret

Entreprenadkostnad: 110 miljoner kr

Status: Projektet är avslutat

Lekplats I Husarviksparken 29277364148 O (1)

Jaktgatan

Uppbyggnad av växtbädd med biokol.

Norra 2 Jaktgatan 39822165592 O

Stockholms första plusenergihus 

Plusenergihuset genererar mer energi än vad det gör av med sett över ett helt år. 

Bigoriginal
Hero Stockholm

Vi vill se mer av dig, kom över på en kaffe