Kvarteret Stora Sjofallet Och Hornslandet

NORRA 1

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden

I Stockholm ligger Miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden, området sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder och är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden.

Totalt planeras för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Norra Djurgårdsstaden är ett av stadens utpekade hållbarhetsprofilområden.

 

Husarviken Etapp Norra 1 35075852760 O

Vår roll i projekt Norra 1

Build Sweden har under flertalet år verkat som byggledare i ett stort antal projekt i Norra Djurgårdsstaden.

Inom detaljplan Norra 1 hade Build Sweden hand om samordningen av 9 byggherrar som totalt byggde 750 lägenheter fördelat på fyra kvarter. Build Sweden verkade också som byggledare för påldäck, arbetsgator och ledningar. 

Build Sweden hade även hand om byggledningen för all finplanering, där gator, parker, med beläggningar, trädplanteringar, murar, bryggor och en bro ingick i detaljplanen.

 

Beställare: Stockholms stad, Exploateringskontoret

Entreprenadkostnad: 175 miljoner kr

Status: Projektet är avslutat

Grona Strak Langs Jaktgatan

I detaljplan Norra 1, bor det nu ca 2000 personer.

Konstverket "108 källor" i detaljplan Norra 1

Skulpturen med namnet "108 källor" är en tio meter hög och 12 ton tung transparent cylinder med stänger i rostfritt stål och brons och blanka speglande plattor.  Verket anknyter dels till Ferdinand Bobergs gasklockor genom storleken och den runda formen och dels till vegetationen på andra sidan Husarviken genom de bearbetade bronsstängerna som påminner om spröda grässtrån.

Konstverket 108 Kllor 50439994563 O
Hero Stockholm

Vi vill se mer av dig, kom över på en kaffe