Yoel Winkler Crijlfwbtwu Unsplash

PROJEKT LEKPARK

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden

I Stockholm ligger Miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden, området sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder och är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Ett av stadens utpekade hållbarhetsprofilområden.

Vår roll i uppdraget gällde byggledning. Kvarterslekplatsen omfattade inslag av vatten och naturelement, för stora och små barn i Norra Djurgårdsstaden. Lekplatsen omfattade flera stora klätterställningar, gungor, vattenspridarlek, parker, gummimattor och rutschkanor.

 

Beställare: Stockholms stad, Exploateringskontoret

Entreprenadkostnad: 8 miljoner kr

Status: Projektet är avslutat

Rashid Sadykov Jupkydbr6q0 Unsplash
Hero Stockholm

Vi vill se mer av dig, kom över på en kaffe