Annie Spratt 4Iqtki Q8ki Unsplash

KONTORSPARKEN

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden

I Stockholm ligger Miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden, området sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder och är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden.

Totalt planeras för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Norra Djurgårdsstaden är ett av stadens utpekade hållbarhetsprofilområden.

Kontorsparken Etapp Norra 1 22332994686 O

Vår roll i projekt Kontorsparken

Entreprenaden omfattade byggledning för anläggande av parkytor och en lekplats på förskolans tak.

 

Beställare: Stockholms stad, Exploateringskontoret

Entreprenadkostnad: 10 miljoner kr

Status: Projektet är avslutat

Lekplats I Etapp Norra 2 50570042151 O
Hero Stockholm

Vi vill se mer av dig, kom över på en kaffe