Karneolen Gatuvy

KARNEOLEN

Solberga Älvsjö

Projekt Karneolen i Solberga

Stockholm bygger fler lägenheter i Solberga i Älvsjö. Solbergas kollektivtrafiknära läge, tillgång till service och närhet till natur gör stadsdelen lämplig för utveckling. Området  ska stärkas genom att skapa nya bostäder och ge bättre förutsättningar för lokal handel, service och rekreation. 

I korsningen Folkparksvägen och Kristallvägen har Stockholmhem byggt två bostadshus med sammanlagt 80 bostäder. Bostadshusen är fyra våningar höga och har anpassats till den omgivande 50-talsbebyggelsen.  Träd och naturmark har sparats i så stor utsträckning som möjligt mellan den nya och befintliga bebyggelsen. 

 

 

(Illustration: 3D House)

Karneolen Gatuvy

Vår roll i uppdraget

Build Sweden verkade som byggledare för mark i projektet.

 

Beställare: Stockholms stad, Exploateringskontoret

Entreprenadkostnad: 10 miljoner kr

Status: Projektet är avslutat

 

(Illustration: 3D House)

Karneolen Gardsvy Kvall
Hero Stockholm

Vi vill se mer av dig, kom över på en kaffe