Fasad Kv Bergsvag

JACKPROPPEN

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden

I Stockholm ligger Miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden, området sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder och är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden.

Totalt planeras för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Norra Djurgårdsstaden är ett av stadens utpekade hållbarhetsprofilområden.

Hjorthagen Jackproppen Bergsvag

Vår roll i projekt Jackproppen 

Uppdraget omfattade byggledning för detaljplan Jackproppen och Starkströmmen.

Projekten omfattade ledningsomläggningar, nybyggnation av en förskola på 200 kvm, nybyggnation av park och parklek, bergschakt, sanering samt gatuombyggnad.

 

Beställare: Stockholms stad, Exploateringskontoret

Entreprenadkostnad: 63 miljoner kr

Status: Projektet är avslutat

Jackproppen Innergard
Hero Stockholm

Vi vill se mer av dig, kom över på en kaffe