Hornsbruksgatan

HORNSBRUKSGATAN

Projekt Hornsbruksgatan

 

Nya Stadsradhus och ny tunnelbanebyggnad

Längs Hornsbruksgatan på Södermalm i Stockholm föreslås en ny tunnelbanebyggnad och fyra bostadshus med 36 nya stadsradhus. Tunnelbanebyggnaden innehåller handelslokaler och centrumfunktioner och möjlighet till handel på husets takterrass mot parken.

De fyra bostadshusen placeras längs med Hornsbruksgatan, i Högalidsparkens bergsskärning och slänt. Större delen av bergsskärningen längs med gatan tas i anspråk och gatan får en tydligare stadskaraktär med bebyggelse på båda sidorna. Bostadshusen blir två till tre våningar med park ovanpå taket. I planen ingår också lokaler för bland annat butiker och restauranger mot gatan.

 

Förlängning av Högalidsparken

Ovanpå de nya stadsradhusen planeras en förlängning av Högalidsparken vilket skapar en större allmän parkyta. På taket till den nya tunnelbanebyggnaden planeras en lokal för handel, som kan inrymma till exempel café eller handelsträdgård. 

 

 

 

Visionsbild: Tham & Videgård arkitekter

Hornsbruksgatan

Vår roll i projektet

 

Build Sweden verkar som byggledare i projekt Hornsbruksgatan.

 

 

Beställare: Stockholms stad, Exploateringskontoret

Status: Pågående

Hornsbruksgatan Topp (3)
Hero Stockholm

Vi vill se mer av dig, kom över på en kaffe