Gasklocka 3 Och 4 35896176854 O

GASKLOCKA 4

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden

I Stockholm ligger Miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden, området sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder och är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden.

Totalt planeras för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Norra Djurgårdsstaden är ett av stadens utpekade hållbarhetsprofilområden.

Gasklocka 4 rivs och planeras ersättas med ett bostadshus som rymmer ca 200 lägenheter.

 

Norra Djurgardsstaden Hjorthagen O

Gasklocka 4 - Rivning

Build Sweden ansvarade för byggledningen för rivning av Gasklocka 4. Projektet omfattade sanering av cirka 150 m3 klockolja samt rivning av Gasklocka 4, som var 100 m hög.

 

Beställare: Stockholms stad, Exploateringskontoret

Entreprenadkostnad: 20 miljoner kr

Status: Projektet är avslutat

Gasklocka 3 Och 4 35896176854 O
Hero Stockholm

Vi vill se mer av dig, kom över på en kaffe