Gasklocka 2 Interior

GASKLOCKA 1, 2 & 3

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden

I Stockholm ligger Miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden, området sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder och är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden.

Totalt planeras för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Norra Djurgårdsstaden är ett av stadens utpekade hållbarhetsprofilområden.

De stora tegelgasklockorna i Norra Djurgårdsstaden omvandlas till en ny kulturscen samt till ett hotell . Gasklockorna, som stod färdiga runt 1900, är ritade av Ferdinand Boberg. De är en del av Gasverket, ett område som nu håller på att förvandlas från stängd industri till en plats med stort utbud av service, kontor, handel och upplevelser.

 

Norra Djurgardsstaden 2020

Projekt Gasklocka 1,2 & 3 - Rivning

Projektet omfattade byggledning för en selektiv rivning av stålmantlar och ett bärverk i Gasklocka 1, 2 och 3 samt bergschakt och fyllning i Gasklocka 3.

 

Beställare: Stockholms stad, Exploateringskontoret

Entreprenadkostnad: 28 miljoner kr

Status: Projektet är avslutat

Gasklocka 2 Rivning Taket (1)

En stor utmaning i projektet var att riva hela stålkonstruktionen och manteln inne i gasklockorna och att få ut allt material igenom en liten dörr, utan att skada fasaden.

Delar av konstruktionen har sparats för att kunna återmonteras som en del utav Stockholms kulturarv.

 

Gasklocka 3

Entreprenaden omfattade en bergschakt om 5000 m3. 

Gasklocka 3 är planlagd för kulturändamål och kommer att upplåtas med tomträtt.

Gasklocka 3 Och 4 26627668958 O
Hero Stockholm

Vi vill se mer av dig, kom över på en kaffe