E752ee9002dba0177b23ec0ce028f8bb

"VARDAGSLIVETS GÅNG" OCH TORGET

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden

I Stockholm ligger Miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden , området sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder och är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden.

Totalt planeras för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Norra Djurgårdsstaden är ett av stadens utpekade hållbarhetsprofilområden.

Flygbild Norra Djurgardsstaden 2020

Gångvägen "Vardagslivets gång" 

Uppdraget innebar byggledning för gångvägen "Vardagslivets gång".

Vardagslivets gång, är titeln på det första offentliga konstverket för Norra Djurgårdsstaden, Stockholms nya miljöstadsdel.

”Idén kom ur tanken på sträckan som en vandring i flera bemärkelser. Som en fysisk promenadsträcka till fots mellan två punkter, men också promenaden som en tid där tankarna tillåts flyta fritt och där fotstegen kan följa en rytm i mönstret som en meditation”, berättar konstnären Gunilla Klingberg (f. 1966).

Norra Djurgårdsstaden är 2010-talets största stadsutvecklingsområde i Stockholm. 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser ska byggas till år 2030. Vid planeringen av de offentliga rummen har konsten funnits med redan från start. Därför är den också helhetsintegrerad i miljön på ett sätt som tidigare sällan varit möjligt i Stockholm.

Mönstret är en intarsia av svarta granitstenar, lagd i 178 betonghällar som översköljts av betong och slipats halksäkra. Vi går, och livet fortgår.

Vår roll i uppdraget omfattade byggledning.

 

 

Vardagslivets Gng Gngvg Lngs Med Hjorthagens Idrottsplats 11978453913 O

Hjorthagstorget

Uppdraget omfattade byggledning för projekt Torget. Ombyggnation av gator och torgyta framför T-banan i Hjorthagen. Innefattar mark och ledningsarbeten.

 

Beställare: Stockholms stad, Exploateringskontoret

Entreprenadkostnad: 7 miljoner kr för gångvägen och Hjorthagstorget

Status: Projekten är avslutade

6 Hjortagen 300Dpi Anders Thessing Scaled 2320X1580
Hero Stockholm

Vi vill se mer av dig, kom över på en kaffe