Vy Frn Kungliga Nationalstadsparken Med Etapp Norra 2 Kvarteret Stora Sjfall

FISKSJÖÄNG

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden

I Stockholm ligger Miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden , området sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder och är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden.

Totalt planeras för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Norra Djurgårdsstaden är ett av stadens utpekade hållbarhetsprofilområden.

 

 

Husarviken 36561337902 (1)

Vår roll i projekt Fisksjöäng

Uppdraget omfattar byggledning för gång och cykelvägar, ridväg, små broar, strandpromenad och användbara ytor för lek och spel samt mer extensiva ängar eller betesmarker som ansluter till landskapet Norra Djurgården. Längs med Södra Fiskartorpsvägen söder om Uggleviksvägen anläggs en cykelväg.

 

Beställare: Stockholms stad, Exploateringskontoret

Entreprenadkostnad: 20 miljoner kr

Status: Projektet är avslutat

Husarviken Is (1)
Hero Stockholm

Vi vill se mer av dig, kom över på en kaffe