Bobergsgatan 14280108882 O

BOBERGSGATAN

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden

I Stockholm ligger Miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden, området sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder och är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden.

Totalt planeras för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Norra Djurgårdsstaden är ett av stadens utpekade hållbarhetsprofilområden.

Bobergsgatan 26627668718 O

Vår roll i projekt Bobergsgatan

Uppdraget omfattade byggledning för ombyggnation av Bobergsgatan, från arbetsgata till en standardgata. Vidare gjordes kapacitetshöjning av befintlig dagvattenledning från dim 400 till dim 600, större planteringar som fungerar som fördröjningslådor för dagvatten med träd och växter på en sträcka av cirka 200 meter.

Projektet inkluderade även en ny cykelväg och gångbana, en byggnation av flertalet parkeringar längs med gatan samt så uppfördes gatubelysning. Projektet omfattade även stödmurar längs med Gasklocka 1 som förseddes med granitsten.

 

Beställare: Stockholms stad, Exploateringskontoret

Entreprenadkostnad: 30 miljoner kr

Status: Projektet är avslutat

Bobergsgatan 51737543269 O
Hero Stockholm

Vi vill se mer av dig, kom över på en kaffe