Scott Webb Bb0mmc8y0pc Unsplash

PROJEKT BLC

Norra Djurgårdsstaden

BLC - Bygglogistikcenter

I Stockholm ligger Miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden, som är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Norra Djurgårdsstaden är ett av stadens utpekade hållbarhetsprofilområden.

Ett av miljömålen i området Norra Djurgårdsstaden är att minska miljöbelastningen från transporter. Därför har Stockholms stad skapat möjligheter för ett Bygglogistikcentrum för Hjorthagen som är ett av fyra delområden i Norra Djurgårdsstaden. Under en relativt kort period ska en stadsdel växa fram med en bostadsproduktion på omkring 500-700 bostäder per år. Byggnationen genererar ca 40 000 fordonsrörelse per år vilket kan minskas med 15-30% inom arbetsplatsområdet genom samordning och planering av transporterna.

Build Swedens roll i uppdraget omfattar byggledning av flytten av Bygglogistikcenter.

 

Beställare: Stockholms stad, Exploateringskontoret

Entreprenadkostnad: 5 miljoner kr

Status: Projektet är avslutat

Marcin Jozwiak Oh0ditwohi4 Unsplash
Hero Stockholm

Vi vill se mer av dig, kom över på en kaffe