Våra projektledare har goda kunskaper och mångårig erfarenhet av projektledning. Det ser vi som en nyckel i varje lyckat projekt. En annan betydelsefull faktor är att vi alltid samarbetar nära våra beställare. Vi lägger alltid extra fokus i projektets tidiga skede, för att lättare identifiera potentiella möjligheter och risker.

Som projektledare anser vi också att det är betydelsefullt att tillvarata beställarens intressen när det gäller projektörer, myndigheter, entreprenörer och andra intressenter.