Trafikverket – Mälarbanan

2015 – pågående

Beställare: Trafikverket

TRAFIKVERKET_CMYK

Beskrivning: Järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll byggs ut. Dubbelspårssträckan mellan stationerna Tomteboda och Kallhäll är en av landets mest trafikerade järnvägssträckor vilket gör att spåren utnyttjas maximalt under högtrafik.

För att tillgodose omvärldens efterfrågan på högre kvalitet, utökad trafik, kortare restider och bättre tillgänglighet krävs att banans kapacitet förstärks genom att ytterligare två spår på sträckan byggs.

I projektet Mälarbanan byggs även nya pendeltågsstationer i Kallhäll, Barkarby och Sundbyberg, med anslutning till buss och tunnelbana.

Uppdrag: Byggledning för stationen Kallhäll längs med Mälarbanan.