Trafikverket ledningsomläggning

Trafikverkets projekt Mälarbanan innebär att järnvägen byggs ut från två till fyra spår på en 20 km lång sträcka mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholms län. Pendeltågen får egna spår i mitten och fjärrtåg och andra tåg kan köra om på de yttre spåren. Det gör att fler tåg kan gå, att resenärerna får fler avgångar att välja på och att ankomsttiderna blir säkrare.

Build Sweden kommer vara med och sköta byggledningen för ledningsomläggningen för tillfälliga spår och för permanenta anläggningar. Ledningsomläggningarna gäller också tillfälliga trafikåtgärder och diverse markarbeten utanför järnvägsområdet. En stor utmaning då sträckan sker rakt genom trafiken i Sundbybergs centrum med lokaltrafik, tunnelbana, pendeltåg, godstransporter, tät biltrafik, cyklister och gående.

Rent konkret gäller det samtliga ledningar som finns i marken; vatten och avlopp, fjärrvärme, el, gas, opto, tele, trafiksignaler och belysning.