Trafikverket fastighetsombyggnad

Build Sweden ansvarar för byggledningen gällande fastighetsåtgärder kring Mälarbanan.

Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två spår till fyra spår på en 2 mil lång sträcka,  en del i satsningen på Mälarbanan. För att kunna bygga ut Mälarbanan behöver fastigheter, byggnader och mark byggas om, rivas eller övervakas. Utbyggnaden av Mälarbanan sker genom befintlig bebyggelse vilket kan påverka fastigheter och byggnaders egenskapskrav.