2016 – pågående

Beställare: Österåker kommun

logo_osteraker_kommun

Beskrivning: Österåker är en skärgårdskommun i den nordöstra delen av Stockholms län. I kommunen bor 43 000 personer och under sommartid fördubblas befolkningen genom fritidsboende och besökare.

Med en befolkningsutveckling över genomsnittet behövs det planeras för ny bebyggelse. Just nu koncentreras nya projekt och ny bebyggelse till centralorten Åkersbergas tätort. Österåkers vision är att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun till år 2020.

Uppdrag: Uppdraget gäller projektledning till väg- och trafikenheten. Build Sweden kommer därmed att verka som projektledare för en rad olika anläggningsprojekt i olika skeden. Från granskande av detaljplaner till genomförandefasen.