Norra Djurgårdsstaden – Jackproppen

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms stads utvecklingsområden med ett särskilt miljö- och hållbarhetsfokus. Här växer en modern, innovativ och miljöanpassad stadsdel fram. Lekplatser, förskolor och parker är viktiga delar i en hållbar stadsdel. Detaljplanen Jackproppen består av 57 bostäder varav 16 är radhus samt en förskola med cirka fyra avdelningar. Bostäderna föreslås att placeras i två rader på två våningar, varav den ena ligger ovanpå förskolan.

Build Sweden verkar som byggledare för både parkleken samt för en parkleksbyggnad i området Jackproppen.

Parkleken är till för såväl förskolor, barnfamiljer och föreningar i området. Det ska också finnas en lokal för inomhusverksamhet och ett enklare café. Leken står i centrum och ska uppmuntra barns rörelse, gemenskap, fantasi och upptäckarglädje. Både innehåll i verksamheten som den fysiska miljön ska präglas av området miljö- och hållbarhetsprofil.