Norra Djurgårdsstaden – Gasklockorna

2014 – pågående

Beställare: Stockholm Stad, Exploateringskontoret, Stora Projekt.

Stockholms stad_logotyp_svart_RGB_30mm

Beskrivning: I Miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden planeras en ny kreativ stadskärna i det gamla gasverksområdet. De vackra gamla gasklockorna planeras varsamt att byggas om till 320 st bostäder, kulturverksamhet och offentlig service.

Den mindre gasklockan kommer att restaureras och i samarbete med Story Hotel kommer ett nytt musikhotell att byggas. Hotellet kommer att rymma ca 100 rum och en scen på bottenvåningen för ungefär 1000 åskådare. Hela gasklockans rymd bevaras och dessutom behålls hela innertaket synligt.

I den större magnifika gasklockan byggs nu Stockholms nya kulturscen med plats för dans, opera, cirkus och teater. Den är 49 meter hög och kommer att ha plats för ca 900 sittplatser.

Den tredje gasklockan kommer att ersättas av en ny byggnad som planeras bli ett 140 meter högt cylinderformat bostadshus med utskjutande olikformade balustrader. Det är byggföretaget Oscar Properties som med hjälp av de schweiziska världsarkitekterna Herzog & de Meuron som kommer att skapa detta landmärke utav världsklass. Projektet beräknas vara klart 2018.

På Stockholms stad kan du läsa mer om Norra Djurgårdsstaden och se bilder från projektet

Uppdrag: Byggledning för selektiv rivning av stålmantlar och bärverk i Gasklocka 1,2 och 3 samt bergschakt.