Norra Djurgårdsstaden

2012 – pågående

Beställare: Stockholm Stad, Exploateringskontoret, Stora Projekt.

Stockholms stad_logotyp_svart_RGB_30mm

Beskrivning: Miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder och är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden.

På Stockholms stad kan du läsa mer om Norra Djurgårdsstaden och se bilder från projektet

Uppdrag:

1. Byggledning för påldäck, arbetsgator och ledningar, detaljplan Norra 1.
Byggledare för påldäck inom detaljplan Norra 1.
Entreprenadsumma: 75 mkr

2. Byggledning för finplanering, detaljplan Norra 1.
Byggledning för finplanering för gator och parker, med beläggningar, trädplanteringar, murar, bryggor och en bro.
Entreprenadsumma: 70 mkr

3. Byggledning för påldäck, arbetsgator och ledningar, detaljplan Norra 2.
Byggledare för påldäck inom detaljplan Norra 2.
Entreprenadsumma: 40 mkr

4. Projektledare Sopsug
Projektledning av sopsugssystem inkl. terminal för sophämtning från 4000 lägenheter, inom stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden.
Entreprenadsumma: 100 mkr