Svenska Kraftnät – Luftledning

2016 – pågående

Beställare: Svenska Kraftnät

print-loggo

Beskrivning (text från Svenska Kraftnät): Svenska Kraftnät planerar en ny luftledning mellan Ekhyddan och Nybro för att förstärka stamnätet för el i sydöstra Sverige. Det behövs eftersom mer el kommer att transporteras genom regionen framöver. Med ledningen minskar risken för att ett fel i stamnätet leder till stora strömavbrott.

Mer el kommer att transporteras genom regionen
I framtiden kommer större mängder el att transporteras genom sydöstra Sverige. Det beror dels på den nya förbindelsen NordBalt som byggs mellan Nybro i Sverige och Klaipeda i Litauen, dels på Gotlandsförbindelsen som planeras mellan Gotland och fastlandet.

Stamnätet behöver förstärkas för att minska risken för strömavbrott
För att klara den ökade belastningen från de nya förbindelserna behöver stamnätet kring Nybro förstärkas med en ny ledning. Med ledningen kan elen ta andra vägar om det blir ett fel någonstans i stamnätet. Därigenom minskar risken för att det regionala elnätet överbelastas och leder till stora strömavbrott i området.

Vi planerar en ny luftledning mellan Ekhyddan och Nybro
För att förstärka stamnätet planerar Svenska Kraftnät att bygga en luftburen ledning i sydöstra Sverige. Luftledningen ska gå mellan Ekhyddan i Oskarshamns kommun och Nybro i Nybro kommun – en sträcka på omkring 90 km. I dagsläget planerars att ta den nya ledningen i drift år 2023.

Uppdrag: Uppdraget omfattar projektstöd avseende tidsplanering och riskhantering.