Svenska Bostäder

2012 – pågående

Beställare: Svenska Bostäder.

Svenska Bostäder logo

Beskrivning: Svenska Bostäder ägs av Stockholm Stad och är ett utav Sveriges största bostadsbolag med ca 26 000 lägenheter. Build Sweden har sedan 2011 haft ramavtal med Svenska Bostäder.

Uppdrag: Byggledning för om- och nybyggnadsentreprenader samt gårdsombyggnader. Arbetet sker i nära samarbete med projektledare, trädgårdssamordnare, landskapsarkitekter och fastighetsingenjörer.