BRF Tomten

2011 – 2012

Beställare: BRF Tomten.

Beskrivning: Bostadsrättsföreningen BRF Tomten är belägen i Vasastan. Fastigheten består av två separata byggnader, ett gathus och ett gårdshus. Mellan gathus och gårdshus finns en innergård som delvis har gårdsbjälklag. Totalt finns det 35 st lägenheter och 3 st lokaler. Fastigheten ombildades till bostadsrättsförening år 2003.

Uppdrag: Projektet omfattade renovering av 2 st innergårdar, uppförda enligt bjälklagskonstruktion, statusbesiktning av tak och terrassbalkong vilket resulterade i omfattande tätningsarbete på taket samt byte av tätskikt på terrass. Uppdraget innebar upphandling av entreprenad och byggledning för genomförandet.

Entreprenadsumma: 5 mkr.

brf tomten