Kista Äng

Kista Äng

Kista är inne i ett intensivt utvecklingsskede. I området norr om företagsområdet och i närheten…
Trafikverket fastighetsombyggnad

Trafikverket fastighetsombyggnad

Build Sweden ansvarar för byggledningen gällande fastighetsåtgärder kring Mälarbanan. Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Tomteboda…
Österåkers kommun

Österåkers kommun

2016 - pågående Beställare: Österåker kommun Beskrivning: Österåker är en skärgårdskommun i den nordöstra delen av…
Svenska Kraftnät – Luftledning

Svenska Kraftnät – Luftledning

Beskrivning: Svenska Kraftnät planerar en ny luftledning mellan Ekhyddan och Nybro för att förstärka stamnätet för el i sydöstra Sverige. Det behövs eftersom mer el kommer att transporteras genom regionen framöver.
Trafikverket – Mälarbanan

Trafikverket – Mälarbanan

Beskrivning: Järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll byggs ut. Dubbelspårssträckan mellan stationerna Tomteboda och Kallhäll är en av landets mest trafikerade järnvägssträckor vilket gör att spåren utnyttjas maximalt under högtrafik.
Norra Djurgårdsstaden – Gasklockorna

Norra Djurgårdsstaden – Gasklockorna

Beskrivning: I Miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden planeras en ny kreativ stadskärna i det gamla gasverksområdet. De vackra gamla gasklockorna planeras varsamt att byggas om till 320 st bostäder...
Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden

Beskrivning: Miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder och är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden...
Svenska Bostäder

Svenska Bostäder

Beskrivning: Svenska Bostäder ägs av Stockholm Stad och är ett utav Sveriges största bostadsbolag med ca 26 000 lägenheter. Build Sweden har sedan 2011 haft ramavtal med Svenska Bostäder.
BRF Tomten

BRF Tomten

Beskrivning: BRF Tomten är belägen i Vasastan. Fastigheten består av två separata byggnader, ett gathus och ett gårdshus...