Välkommen Amelia till Build Sweden.

Amelia kommer att arbeta som projektingenjör i projekt Mälarbanan för Trafikverket.