miljo2

 

Build Sweden har under ledning av företaget Qim AB, byggt och dokumenterat ett Kvalitets- och Miljöledningssystem helt enligt kraven i de internationella standarderna ISO 9001: 2008 och ISO 14001: 2004.

KVALITETSPOLICY

  • Vi arbetar alltid efter att tillgodose kundens behov och förväntningar.
  • För att säkerställa kvalitén i projektet och att kundens förväntningar uppfylls, analyserar vi alltid arbetet tillsammans med kund.
  • Vi arbetar för att leverera rätt tjänst i rätt tid till rätt kostnad.
  • Vi strävar alltid efter att samarbeta väl med beställarens personal, samarbetspartners och externa leverantörer som ingår i respektive unika uppdrag.
  • För Build Sweden är det väsentligt att alltid följa de kvalitetssystem som råder samt att kontinuerligt arbeta med förbättring av verksamhetens egna kvalitetsledningssystem.

MILJÖPOLICY

  • Build Sweden skall utföra konsulttjänster som bidrar till en långsiktig hållbar utveckling för samhället.
  • Genom vår kunskap om olika material och byggteknikers miljöaspekter kan vi bistå kunden med råd i både projekterings- och genomförandearbetet.
  • Vi ser till att avfall källsorteras med hög återvinningsgrad och att byggmaterial återvinns i möjligaste mån.
  • Vi följer aktivt den miljölagstiftning och de miljökrav som berör verksamheten för att kontinuerligt minska och förebygga miljöföroreningar.
  • Vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.