tegelbalkongerglas

Konsultföretaget Build Sweden Consulting AB startade i april 2011 och verkar inom bygg- och anläggningssektorn. Företaget erbjuder projektledning- och byggledningstjänster inom främst infrastruktursektorn och samhällsbyggnadssektorn. Verksamhetsområdet är till största del fokuserat på Stockholm och Mälardalsregionen.

Vidare bedriver Build Sweden konsultverksamhet främst inom projektledning, projekteringsledning, byggledning, kontrollansvarig enligt PBL samt besiktning. Företagets målsättning är att täcka samtliga teknikområden inom anläggning och att kunna erbjuda konsulttjänster i ett projekts samtliga faser, från idé och analys till drift, underhåll och förvaltning. Build Sweden levererar tjänster som kompletterar kundens organisation antingen genom att tillföra ytterligare resurser eller resurser av en kompetens som kunden saknar.

Företaget består idag av 8 heltidsanställda medarbetare och har som mål att växa med en till två konsulter per år. Build Sweden har även tecknat samarbetsavtal med flertalet underkonsulter för att förstärka den egna organisationen.

Företaget ägs av Jennie Lövström och Martin Lövström (VD).

rund