Byggledningens uppgift är att ansvara för genomförandet av ett byggprojekt. Tillsammans med projektledaren upprättas skedesplan och riskbedömning. Efter det utförs byggordningen. Byggledaren organiserar, planerar, samordnar och styr byggprocessen.

Våra byggledare har kunskaper om juridiska och tekniska metoder, materialval, leveranstider och tidsplanering. Byggledarna granskar även fakturor och de gör prognoser och avstämningar i projektekonomin. Vidare arbetar byggledarna för ett gott samarbete mellan entreprenörer, projektörer, myndigheter, hyresgäster och kunder.

För att nå uppsatta projektmål arbetar vi alltid för att genomföra projektet till rätt kostnad, rätt tid och rätt kvalitet. Vi följer alltid upp kvalitets- och miljöplaner för att slutligen besiktiga objektet.

fasadbild